Skrymme

Bli grym på skrymme

Med Ntex Inrikes ABs beräkningsmodell för skrymme blir det betydligt enklare att räkna fram ett korrekt och rättvist pris. Det vinner alla på.

Så här räknar vi

Transportkostnaden påverkas av både vikt och volym. Om godset tar stor plats i förhållande till vikten beräknas priset på den så kallade skrymmevikten.

Priset täcker då även det outnyttjade lastutrymmet. Men om godset är långt och överlastningsbart och utrymmet ovanför kan användas till annat, ska ju kunden inte behöva betala för mer plats än vad som faktiskt utnyttjas. Detta gäller främst för buntat gods som till exempel rör och lister. Vi använder måttenheten buntmeter som komplement till kubikmeter, pallplats och flakmeter. Vi förklarar dem här nedanför.

All skrymmeberäkning avrundas uppåt och till två decimaler. Vikt upp till 999 kg avrundas uppåt till helt kilo. För tyngre laster avrundas vikten uppåt till närmaste 100-tal kilo.

kalkylator._large

Buntmeter

Gods som beräknas som buntmeter får ha en maximal bredd och maximal höjd på 0,2 meter och ska vara överlastningsbart*. Lister, rör och buntar av stål är några vanliga exempel. Buntmeter beräknas på gods som är mellan 1,21 och 12 meter långt. Godset räknas som 175 kg per meter.

Kubikmeter

Gods som beräknas som kubikgods ska vara överlastningsbart* och får maximalt ha måtten 1,20 x 1,20 x 1,30 meter per kolli. Vikten för en kubikmeter (cbm) beräknas till 280 kg.

Flakmeter

Allt gods som är högre, längre eller bredare än bm och cbm, samt allt gods som inte kan överlastas beräknas som flakmeter. Flakmeter beräknas längd x bredd / 2,4.

* Överlastningsbart gods är emballerat på ett sätt som gör att det går att lasta annat gods med minst samma vikt ovanpå. Gods som inte är överlastningsbart räknas som flakmeter (flm)

Läs mer om hur vi räknar och resonerar

ntex_fraktkollen_large