Fraktkompaniet blir en del av Ntex
2019-11-04

Fraktkompaniet blir en del av Ntex

De två Göteborgsbaserade transport- och logistikföretagen blir ett när NTEX förvärvar Fraktkompaniet. Båda företagen tillhör den svenska branschens mest expansiva och sammanslagningen möjliggör en än starkare tillväxttakt. Genom förvärvet ökar NTEX sin omsättning med cirka 360 miljoner och välkomnar 100 nya medarbetare. Fraktkompaniet kommer att drivas som ett fristående dotterbolag under ledning av vd Anette Yngvesson.

– Att bli en del av NTEX är roligt och spännande på många sätt. Dels stärker det vårt erbjudande, dels har vi möjlighet att åta oss större uppdrag. Det ger oss kraft att fortsätta vår tillväxtresa i ännu snabbare takt, säger Anette Yngvesson, grundare och vd för Fraktkompaniet.

NTEX och Fraktkompaniet är två av den svenska transportbranschens mest expansiva företag och har flera gemensamma nämnare. Båda företagen startade i Göteborg, är entreprenörs-drivna och har expanderat kraftigt, dock med olika tillväxtstrategier. Medan NTEX har vuxit genom organisk tillväxt och förvärv med ett internationellt fokus, har Fraktkompaniet vuxit organiskt med fokus på Sverige.

– Under de senaste åren har NTEX fått många förfrågningar från kunder om att även sköta deras inrikes transporter. I och med förvärvet av Fraktkompaniet kommer vi kunna tillfredsställa dessa kunder. Vår målsättning är att inom 3-4 år omsätta 1 miljard på inrikes transporter, säger NTEX vd och grundare Thomas Ström.

– NTEX och Fraktkompaniet känner varandra väl eftersom vi har samarbetat de senaste fem åren. Fraktkompaniet är ett mycket välskött bolag med gott renommé som har gjort sig känd som en smidig och ansvarstagande aktör med stort kundfokus. Våra värderingar och företagskulturer stämmer väl överens. Här finns alla förutsättningar för att ett plus ett ska bli tre, fortsätter Thomas Ström.

Fraktkompaniet har haft en stadig tillväxt sedan starten 2006. Företaget har idag 100 medarbetare, omsätter cirka 360 miljoner och finns i Göteborg, Helsingborg, Stockholm och Malmö. Nu blir de alltså en del av det större transport- och logistikföretaget NTEX, även de med huvudkontor i Göteborg men med kontor i ytterligare åtta europeiska länder. I och med förvärvet har NTEX cirka 400 medarbetare och omsätter 1,9 miljarder SEK.

Förvärvet innebär att Fraktkompaniets ägare och vd, Anette Yngvesson, säljer samtliga aktier till NTEX. Fraktkompaniet kommer fortsatt att drivas av Anette som ett fristående dotterbolag till NTEX.

För mer information, vänligen kontakta: 
Anette Yngvesson, vd Fraktkompaniet, 0767-20 99 09 anette.yngvesson@ntexinrikes.se
Thomas Ström, vd NTEX, 0708-61 42 90, thomas.strom@ntex.com
Fler kvinnor behövs - allt för en mer jämställd transportnäring!
2019-10-17

Fler kvinnor behövs - allt för en mer jämställd transportnäring!

På Fraktkompaniet arbetar vi ständigt för en mer jämställd transportnäring där fler kvinnor behövs. Ett problem som ofta lyfts fram i transportbranschen är mansdominansen och oförmågan att locka kvinnor. Zarah som sitter som trafikledare i Helsingborg, är en av många kompetenta kvinnor som har valt att arbeta i transportbranschen.

Hur är det som kvinna att arbeta i transportbranschen idag – en transportbransch som oftast ses som mansdominerad?

– Det är superskoj och lärorikt att jobba inom transportbranschen. Det är en tuff bransch och många tror att kvinnor inte kan lika bra som män. Men visst kan vi. Alla dagar i veckan!
Jag tror man behöver lite skinn på näsan och visa att vi kvinnor kan bryta normen här. Det är en rolig bransch och det behövs både kvinnor och män.

Vad är det som gör att man stannar eller lämnar transportbranschen?

– Jag tror tyvärr att många, speciellt kvinnor, väljer att byta bransch pga osäkerheten. Att man inte tror att man klarar det och ger upp för tidigt. Jag väljer att stanna för att jag vet att vi kvinnor behövs, jag vet att jag kan och jag har aldrig haft ont i magen av att gå till jobbet på Fraktkompaniet. Vi har så roligt och ingen dag är den andra lik. Man får ett speciellt band med kollegor, chaufförer och kunder, vilket jag tycker är helt fantastiskt.

Hur kan man rekrytera fler kvinnor?

– Att man riktar annonser mot kvinnor och aktivt försöker jobba för att få in fler. Att man helt enkelt visar hur bra kvinnor kan ha det i transportbranschen. Kvinnorna i transportbranschen är superkompetenta, avslutar Zarah!
Vill du vara säker på att ditt gods kommer fram i tid?
2019-04-09

Vill du vara säker på att ditt gods kommer fram i tid?

Anlita någon som verkligen levererar! 

Fraktkompaniets genomsnittliga leveranssäkerhet ligger nu på hela 99,6%. Det betyder att du tryggt kan låta oss ta hand om ditt gods. Hela vägen från dörr till dörr, vart i Sverige det än ska.

Vill du boka eller veta mer om hur vi jobbar?
Ring eller mejla oss redan idag!

Vi hörs!

Robert Wannerfeldt
Platschef Helsingborg
TELEFON: 042-499 02 00
MOBIL: 0767-20 99 34
E-POST: robert.wannerfeldt@ntexinrikes.se
Renare lastbilar
2019-03-21

Renare lastbilar

Dagens lastbilar renare än många tror!
På Fraktkompaniet gör vi vårt bästa för att minska miljöpåverkan från de transporter vi utför varje dag. Till exempel genom att utnyttja tillgänglig lastkapacitet så effektivt som möjligt och välja smartaste transportvägen från start till mål. Men hur är det med själva lastbilarna?

Faktum är att utsläppen av luftföroreningar som kväveoxider och partiklar från nytillverkade dieseldrivna lastbilar stegvis minskat med över 90 procent sedan början av 1990-talet. Så varje gång vi ersätter en gammal lastbil med en ny, minskar vi också påverkan på hälsa och miljö. I vår fordonsflotta ingår bara lastbilar som uppfyller EU:s emissionsbestämmelser Euro 6 eller Euro 5.

Kväveoxider är irriterande för luftvägar och slemhinnor. De ger också upphov till marknära ozon och bidrar till försurning och övergödning. Avgaspartiklar kan bland annat bidra till lung-, hjärt- och kärlsjukdomar.

EU:s emissionsbestämmelser för tunga lastbilar har minskat utsläppen av kväveoxider (NOx) och partiklar (PM) radikalt sedan mitten av 1990-talet.

NOx g/kWh PM g/kWh
Euro 1 (1993)       8,0              0,36
Euro 2 (1996)       7,0              0,15
Euro 3 (2001)       5,0              0,10
Euro 4 (2006)       3,5              0,02
Euro 5 (2009)       2,0              0,02
Euro 6 (2013)       0,4              0,01
Antar du Fraktutmaningen?
2018-12-07

Antar du Fraktutmaningen?

Låt oss räkna på dina transporter!
Du kanske är nöjd med hur dina transporter fungerar idag. Men visst skulle det ändå vara lite intressant att få reda på vad det skulle kostat om ett annat fraktbolag hade gjort exakt samma jobb? Fraktkompaniet, till exempel.

Det enda du behöver göra för att få ett skarpt kostnadsförslag är att skicka oss din sändningshistorik för en valfri period. Vårt svar har du inom 24 timmar, eller nästföljande arbetsdag. Kolla filmen och se hur det går till!

Varför gör vi det här?
Jo, därför att vi precis som du vill att det ska vara enkelt att köpa transporter. Du ska alltid veta vad du köper, hur villkoren ser ut och vad transporten kostar. Inte minst för att kunna jämföra olika leverantörer med varandra. Därför fortsätter vi att utmana vår bransch med nya transparenta och krångelfria tjänster, som gör din tillvaro lite enklare. Läs mer och gör Fraktutmaningen här.