Fraktkompaniet förstärker med ny försäljningschef och marknadschef
2020-03-24

Fraktkompaniet förstärker med ny försäljningschef och marknadschef

I mitten av mars började Jonas Westerén som ny försäljningschef och Marina Haldorsson som ny marknadschef. Båda har lång erfarenhet av B2B-försäljning och ett starkt fokus på att fortsätta utveckla Fraktkompaniets erbjudande och kundrelationer.

Vad kommer ni att fokusera på i era nya roller?
Jonas: "Min främsta ambition är att bygga vidare på de goda relationer vi har med våra kunder genom att förstärka vår närvaro på marknaden, både fysiskt och digitalt. Samtidigt kommer jag förstås också att ägna mig åt nya, potentiella kunder."

Marina: "Mitt mål är att Fraktkompaniet ska vara och uppfattas som det bästa och mest hållbara fraktalternativet i Sverige. Därför ser jag det som väldigt viktigt att arbeta nära våra kunder för att ta del av deras framtidsplaner och kunna möta deras långsiktiga behov. Jag kommer också att arbeta för att Fraktkompaniet ska synas och höras mer i sociala kanaler och i olika kundaktiviteter."

Kontakt:
Du når Jonas Westerén på jonas.westeren@ntexinrikes.se
mobil 076-7209929

Du når Marina Haldorsson på marina.haldorsson@ntexinrikes.se
mobil 076-7209926
Information till våra kunder om Covid-19 viruset
2020-03-16

Information till våra kunder om Covid-19 viruset

Vår högsta prioritet är att trygga våra kunders, anställdas och leverantörers hälsa och säkerhet. Därför följer vi noggrant händelseutvecklingen och uttalanden från våra myndigheter om Covid-19.

Fraktkompaniets interna förhållningsregler:
Om man känner sig sjuk så stannar man hemma.
Alla tjänsteresor och fysiska kundbesök begränsas. Vi tar istället video- eller telefonmöten.
Företaget avråder starkt ifrån alla privatresor.

I övrigt råder sunt förnuft och en allmänt god hygien.

Vi jobbar hårt för att upprätthålla en normal service. Vi bryr oss hela vägen.
Fraktkompaniet öppnar crossdock i Gislaved
2020-03-05

Fraktkompaniet öppnar crossdock i Gislaved

Den 1 april inviger Fraktkompaniet en ny distributionsanläggning med crossdock och lager i Gislaved. Det är en välkommen nyhet för många företag i trakten som är beroende av ett smidigt och kontinuerligt godsflöde till sina kunder runt om i Sverige.

– Med dagliga transporter från Gislavedsterminalen möter vi ett uttalat kundbehov i en region med många expansiva, tillverkande företag. Genom vår närvaro vill vi skapa ännu bättre förutsättningar för dem att utvecklas och växa, säger Anette Yngvesson, vd på Fraktkompaniet.

Anläggningen i Gislaved är på ca 1000 m2 och delas med Fraktkompaniets moderbolag NTEX.

För priser, turlistor och annat – kontakta oss på hej@ntexinrikes.se
Nya möjligheter för dig som fraktar gods från kontinenten
2020-02-26

Nya möjligheter för dig som fraktar gods från kontinenten

Vilken pangstart! Sedan vi öppnade vår crossdock i Malmö i november 2019 har vi haft fullt upp. Så för att möta efterfrågan på smidig omlastning och lagring av gods från kontinenten för vidare distribution inrikes, utökar vi verksamheten rejält och bygger ut vår anläggning med 1800 m2 till 2600 m2. Adressen är som tidigare Ågatan 1, ett väldigt bra och lättåtkomligt läge nära både E6 och E22.

Vill du veta mer? Kontakta oss på: hej@ntexinrikes.se
Fraktkompaniet blir en del av Ntex
2019-11-04

Fraktkompaniet blir en del av Ntex

De två Göteborgsbaserade transport- och logistikföretagen blir ett när NTEX förvärvar Fraktkompaniet. Båda företagen tillhör den svenska branschens mest expansiva och sammanslagningen möjliggör en än starkare tillväxttakt. Genom förvärvet ökar NTEX sin omsättning med cirka 360 miljoner och välkomnar 100 nya medarbetare. Fraktkompaniet kommer att drivas som ett fristående dotterbolag under ledning av vd Anette Yngvesson.

– Att bli en del av NTEX är roligt och spännande på många sätt. Dels stärker det vårt erbjudande, dels har vi möjlighet att åta oss större uppdrag. Det ger oss kraft att fortsätta vår tillväxtresa i ännu snabbare takt, säger Anette Yngvesson, grundare och vd för Fraktkompaniet.

NTEX och Fraktkompaniet är två av den svenska transportbranschens mest expansiva företag och har flera gemensamma nämnare. Båda företagen startade i Göteborg, är entreprenörs-drivna och har expanderat kraftigt, dock med olika tillväxtstrategier. Medan NTEX har vuxit genom organisk tillväxt och förvärv med ett internationellt fokus, har Fraktkompaniet vuxit organiskt med fokus på Sverige.

– Under de senaste åren har NTEX fått många förfrågningar från kunder om att även sköta deras inrikes transporter. I och med förvärvet av Fraktkompaniet kommer vi kunna tillfredsställa dessa kunder. Vår målsättning är att inom 3-4 år omsätta 1 miljard på inrikes transporter, säger NTEX vd och grundare Thomas Ström.

– NTEX och Fraktkompaniet känner varandra väl eftersom vi har samarbetat de senaste fem åren. Fraktkompaniet är ett mycket välskött bolag med gott renommé som har gjort sig känd som en smidig och ansvarstagande aktör med stort kundfokus. Våra värderingar och företagskulturer stämmer väl överens. Här finns alla förutsättningar för att ett plus ett ska bli tre, fortsätter Thomas Ström.

Fraktkompaniet har haft en stadig tillväxt sedan starten 2006. Företaget har idag 100 medarbetare, omsätter cirka 360 miljoner och finns i Göteborg, Helsingborg, Stockholm och Malmö. Nu blir de alltså en del av det större transport- och logistikföretaget NTEX, även de med huvudkontor i Göteborg men med kontor i ytterligare åtta europeiska länder. I och med förvärvet har NTEX cirka 400 medarbetare och omsätter 1,9 miljarder SEK.

Förvärvet innebär att Fraktkompaniets ägare och vd, Anette Yngvesson, säljer samtliga aktier till NTEX. Fraktkompaniet kommer fortsatt att drivas av Anette som ett fristående dotterbolag till NTEX.

För mer information, vänligen kontakta: 
Anette Yngvesson, vd Fraktkompaniet, 0767-20 99 09 anette.yngvesson@ntexinrikes.se
Thomas Ström, vd NTEX, 0708-61 42 90, thomas.strom@ntex.com