Föregångare inom klimatkompenserade transporter
2020-05-11

Föregångare inom klimatkompenserade transporter

Sedan 2012 har Fraktkompaniet fokuserat på hållbarhet och tillsammans med sina kunder aktivt bidragit till en mer hållbar värld genom klimatkompenserade transporter.

Att klimatkompensera sina transporter innebär att man är med och finansierar åtgärder som bidrar till att reducera klimatpåverkande utsläpp som sker utanför den egna verksamheten, som en kompensation för de utsläpp man själv genererar.

Varje klimatkompenserad transport bidrar till att reducera klimatpåverkade utsläpp genom energieffektiviseringar eller satsningar på förnybar energi. De pengar som Fraktkompaniet får in från kundernas klimatkompensation går oavkortat till ett hållbarhetsprojekt som är certifierat enligt Gold Standard, vilket innebär att det är godkänt bland bland annat FN, WWF och Greenpeace. Testa själv hur vår klimatkalkylator funkar.

Nyligen hade vår försäljningschef Jonas Westerén nöjet att träffa Nordskiffer på lagom socialt avstånd för att prata klimat och hållbarhet. För att visa vår uppskattning delade vi ut diplom till logistikansvarige Magnus Nilsson. Nordskiffer klimatkompenserade 99% av sina transporter 2019. En liten ökning från 2018 då de klimatkompenserade 97%. Vi är stolta att tillsammans jobba för att minska vårt avtryck på miljön.

Nordskiffer i Höganäs jobbar sedan många år med hållbarhet som ledstjärna genom att samfrakta ordrar, miljökompensera lastbilstransporter och välja miljömärkt.

Tillsammans kan vi göra mer.
Fraktkompaniet håller måttet
2020-04-27

Fraktkompaniet håller måttet

Som ett led i ett ständigt pågående förbättringsarbete har Fraktkompaniet nu blivit certifierade kring ISO-standarderna för kvalitetsledning (ISO 9001) och miljö (ISO 14001). Genom certifieringarna skapar man tydligare struktur och processer för de sedan tidigare högt satta målen kring kundservice och leverans inom företaget.

Att ISO-certifiera sin verksamhet möjliggör både ett mer effektivt arbetssätt och en trygghet för kunderna.

Nu är arbetet i hamn och Fraktkompaniet är, genom ackrediteringsorganet Sveriges Åkeriföretag, certifierade inom kvalitetsledning (ISO9001) och miljö (ISO 14001).

- Det känns fantastiskt kul att vi blivit godkända för de här två ISO-standarderna. Det är ett kvitto på att det goda arbete vi gör med att ge våra kunder riktigt bra leveranser verkligen fungerar, säger Anette Yngvesson, vd på Fraktkompaniet.

Vill du läsa mer om hur vi jobbar med hållbarhet? Se vårt hållbarhetsarbete här.
Nu är vi igång i Gislaved!
2020-04-09

Nu är vi igång i Gislaved!

Fraktkompaniet kör i dagarna igång en ny distributionsanläggning med crossdock och lager i Gislaved. Det är en välkommen nyhet för många företag i trakten som är beroende av ett smidigt och kontinuerligt godsflöde till sina kunder runt om i Sverige.

– Med dagliga transporter från Gislavedsterminalen möter vi ett uttalat kundbehov i en region med många expansiva, tillverkande företag. Genom vår närvaro vill vi skapa ännu bättre förutsättningar för dem att utvecklas och växa, säger Anette Yngvesson, vd på Fraktkompaniet.

– I Gislaved hanterar vi dessutom Norge, Finland, Baltikum och Centraleuropa. Allt från paket och pallat gods till maskiner och fulla bilar, säger Bobi Dojcinovski, platschef i Gislaved.

Anläggningen i Gislaved är på ca 1000 m2 och delas med Fraktkompaniets moderbolag NTEX.

För priser, turlistor och annat – kontakta oss på hej@ntexinrikes.se
Fraktkompaniet förstärker med ny försäljningschef och marknadschef
2020-03-24

Fraktkompaniet förstärker med ny försäljningschef och marknadschef

I mitten av mars började Jonas Westerén som ny försäljningschef och Marina Haldorsson som ny marknadschef. Båda har lång erfarenhet av B2B-försäljning och ett starkt fokus på att fortsätta utveckla Fraktkompaniets erbjudande och kundrelationer.

Vad kommer ni att fokusera på i era nya roller?
Jonas: "Min främsta ambition är att bygga vidare på de goda relationer vi har med våra kunder genom att förstärka vår närvaro på marknaden, både fysiskt och digitalt. Samtidigt kommer jag förstås också att ägna mig åt nya, potentiella kunder."

Marina: "Mitt mål är att Fraktkompaniet ska vara och uppfattas som det bästa och mest hållbara fraktalternativet i Sverige. Därför ser jag det som väldigt viktigt att arbeta nära våra kunder för att ta del av deras framtidsplaner och kunna möta deras långsiktiga behov. Jag kommer också att arbeta för att Fraktkompaniet ska synas och höras mer i sociala kanaler och i olika kundaktiviteter."

Kontakt:
Du når Jonas Westerén på jonas.westeren@ntexinrikes.se
mobil 076-7209929

Du når Marina Haldorsson på marina.haldorsson@ntexinrikes.se
mobil 076-7209926
Information till våra kunder om Covid-19 viruset
2020-03-16

Information till våra kunder om Covid-19 viruset

Vår högsta prioritet är att trygga våra kunders, anställdas och leverantörers hälsa och säkerhet. Därför följer vi noggrant händelseutvecklingen och uttalanden från våra myndigheter om Covid-19.

Fraktkompaniets interna förhållningsregler:
Om man känner sig sjuk så stannar man hemma.
Alla tjänsteresor och fysiska kundbesök begränsas. Vi tar istället video- eller telefonmöten.
Företaget avråder starkt ifrån alla privatresor.

I övrigt råder sunt förnuft och en allmänt god hygien.

Vi jobbar hårt för att upprätthålla en normal service. Vi bryr oss hela vägen.