Vad menas med hållbara transporter?
2021-01-20

Vad menas med hållbara transporter?

VD:n och marknadschefen tittar lite på vad begreppet hållbarhet innebär i transportsammanhang.

• Ekologisk hållbarhet - Den handlar om jordens ekosystem och att långsiktigt behålla dess önskade funktioner
• Social hållbarhet – allas lika rättighet – hälsa och utbildning
• Ekonomisk hållbarhet – låga kolutsläpp, cirkulär ekonomi

Vi som håller på med transport av gods kan idag inte utlova att vara klimatneutrala eller 100% hållbara. Men vi kan däremot ha en plan för att över tid minska vårt klimatavtryck. Och det är precis det vi gör!

Vi byter successivt ut fordon från fossila bränslen till drift på förnybar energi. I vårt fall handlar det först om våra truckar, men även lastbilar över kommande år. Vi och våra kunder klimatkompenserar CO2-utsläpp i projekt där man byter ut fossila utsläpp mot förnybar energi, vi ser över våra terminaler och kontor för att se till att de är så energisnåla som möjligt. Vi har fler digitala möten än tidigare och reser mindre i tjänsten. Vi jobbar i partnerskap med våra kunder och åkerier – och hittar den mest hållbara logistiklösningen och ser till att inte transportera luft. Tillsammans med våra medarbetare engagerar vi oss i välgörenhet och sociala aktiviteter såsom Rosa Bandet, Mustaschkampen och Musikhjälpen. Vi sponsrar idrott- och sportaktiviteter.

Något som vi skulle vilja fråga transportköparna – företag såsom privatpersoner – hur kommer det sig att man förväntar sig billiga eller till och med gratis transporter? Skall chauffören inte få någon lön? Kör lastbilen på luft? Nej så är det givetvis inte när man tillhandahåller en hållbar transport.

Tillsammans måste vi ta vårt ansvar i hela kedjan! Varje dag kan vi bli lite bättre. Mot 2030 och Parisavtalet – tillsammans! Och då kostar transporten. Är ni med oss?
Fraktkompaniet blir Ntex Inrikes – i övrigt är allt som vanligt
2020-12-18

Fraktkompaniet blir Ntex Inrikes – i övrigt är allt som vanligt

Nu byter vi namn till Ntex Inrikes AB.

Organisatoriskt sker inga förändringar i samband med namnbytet. Anette Yngvesson är VD och leder fortsatt Ntex Inrikes AB. Namnbytet sker 1 januari 2021.

Med hopp om ett gott samarbete 2021 – så når ni oss på hej@ntexinrikes.se eller förnamn.efternamn@ntexinrikes.se.

Du hittar oss alla här.
Fraktkompaniet satsar på e-handelslogistik och 3PL
2020-11-09

Fraktkompaniet satsar på e-handelslogistik och 3PL

För många snabbväxande e-handelsföretag är logistik och lagerhållning en stor utmaning. Med ökande volymer och tuff konkurrens ställs större krav på att alla delar i leveranskedjan verkligen fungerar optimalt.

Sedan jag startade Fraktkompaniet 2006, har kundanpassade logistiklösningar – ofta i form av tredjepartslogistik (3PL) – varit en del av kärnverksamheten.

– Många av våra befintliga kunder, oavsett bransch, väljer att låta oss ta hand om allt från lagerhållning och inventering till plock-och pack och distribution, både inom Sverige och internationellt. Det är ett enkelt sätt för dem att frigöra resurser, dra nytta av beprövad erfarenhet och få mer tid till att utveckla sin affär, säger Anette Yngvesson, vd och grundare av Fraktkompaniet.

Inredningskedjan Lagerhaus är ett av de företag som nyligen valt Fraktkompaniet som samarbetspartner för lagerhållning och logistik. Lagerhaus har 45 butiker i Sverige och Norge, och en växande e-handelsverksamhet.

– Tillsammans ska vi skapa en helhetslösning som bidrar till att Lagerhaus kan fortsätta expandera sin e-handel, samtidigt som butikerna får det stöd de behöver.

IT-system och annan infrastruktur för 3PL är redan på plats. Nästa steg är att utöka lagerkapaciteten vid våra anläggningar runt om i Sverige för att möta behoven från Lagerhaus och andra kunder.

Även om e-handelns snabba tillväxt i år till viss del kan tillskrivas coronapandemin, är vi övertygade om att utvecklingen också långsiktigt kommer att fortsätta i samma riktning. Det skapar nya möjligheter för de e-handelsföretag som förmår att möta marknadens krav med en effektiv affärsmodell. Och där ser vi att vårt erbjudande kan bli en viktig del.
Miljötänk i transportsektorn – så här resonerar Anette Yngvesson, VD hos Fraktkompaniet
2020-09-16

Miljötänk i transportsektorn – så här resonerar Anette Yngvesson, VD hos Fraktkompaniet

 

Sverige har under många år varit ett av världens mest framstående länder vad gäller klimatsatsningar, men även för oss finns det mycket kvar att göra. Transportsektorn är en av de branscher som oftast får kritik, trots att det finns aktörer som arbetar hårt med exempelvis klimatkompensering och andra hållbarhetsinitiativ.

– Vi ställer krav på hela kedjan, från leverantörer och partners till själva transporterna. Vårt aktiva miljöarbete gör att vi vågar påstå att vi är ett av de bättre alternativen för de som vill frakta varor och gods på ett hållbart vis, säger grundaren av Fraktkompaniet, Anette Yngvesson.
Den svenska transportsektorn arbetar med två uttalade mål. Det rör sig om det uppsatta klimatmålet, där syftet är att uppnå netto-nollutsläpp av växthusgaser till 2045, samt om det första etappmålet. Det senare innebär att utsläppen av koldioxid från inrikestransporter ska minska med minst 70 procent från 2010 till 2030.

– Vi har kommit en bit på väg. Tack vare bland annat biodrivmedel och innovativ energiteknik har utsläppen minskat sedan 1990, trots ökad trafik. Ännu är vi dock inte i hamn, vilket är anledningen till att vi satsar allt mer på att uppmuntra kunder att klimatkompensera sina transporter. Det ger dessutom synergieffekter; arbetet här hemma påverkar aktörer i andra länder.
En omställning som tar tid

Anette betonar att det inte handlar om att försöka köpa sig fri från ansvar, utan berättar att Fraktkompaniets leverantörer kontinuerligt byter ut sina lastbilar, väljer Euro-6-motorer, förespråkar ökad frakt på räls och mycket mer. Den första ellastbilen är på väg in under hösten och tillsammans med moderbolaget NTEX för Fraktkompaniet en dialog med sina hyresvärdar för att se över både kontor och terminaler gällande CO2-utsläpp. Anette konstaterar dock att det är en omställning som både kommer att ta tid och kräva rejäla investeringar.

– Transportsystemet är inte bara en nationell angelägenhet. Utveckling av fordon, drivmedel och tekniska standarder måste ske i en internationell kontext, men medan ny teknik är en förutsättning krävs också tillit, acceptans och förändrade beteenden. Tack vare NTEX kompletta internationella transportlösningar via både sjö och flyg har vi dock mycket goda förutsättningar att vara en förändrande kraft även internationellt.
– Allt ska vara gratis i transportbranschen, men då blir man av med det som faktiskt är bra. Vi vill få transportköpare att våga ta betalt för vad transporten kostar på riktigt. Därför kommer vi också att jobba tätare med våra underleverantörer för att säkerställa att de uppfyller de krav vi har på oss från transportköparna och att de agerar i enlighet med vår miljöpolicy. Världen kommer att behöva ett annat beteende om vi ska lyckas – då är det ett hyggligt enkelt beslut att välja rätt leverantör av transporter, avslutar Anette.
Fraktkompaniets akademi
2020-09-14

Fraktkompaniets akademi

Vi har ingen officiell Akademi för unga talanger, fast i verkligheten så har vi genom åren systematiskt arbetat med att lära upp trafikledare från grunden – detta yrke som är ryggraden i vår verksamhet.

Efter sommaren kommer nu några av våra medarbetare att ta nya roller som naturliga steg i deras utveckling.
Vi kan stolt presentera de egna produkterna:
Carl Hansson – från Kundsupport till Trafikledare
Johan Jarnvik – från vikariat under perioden han läste till civilekonom till att ta en fast plats på vår ekonomiavdelning med fokus på redovisning och löner
Joakim Glaerum – från Trafikledare vidare till Teamledare, går han nu över till säljavdelningen som Account Manager
André Karlsson – från Trafikledare vidare till Trafikchef och nu säger vi grattis till tjänsten som Platschef i Stockholm!

Vi har fler talanger att plocka fram så håll utkik de närmsta veckorna!

Det kan ju också medföra att vi kommer scouta framöver...