Fraktkompaniet satsar på e-handelslogistik och 3PL
2020-11-09

Fraktkompaniet satsar på e-handelslogistik och 3PL

För många snabbväxande e-handelsföretag är logistik och lagerhållning en stor utmaning. Med ökande volymer och tuff konkurrens ställs större krav på att alla delar i leveranskedjan verkligen fungerar optimalt.

Sedan jag startade Fraktkompaniet 2006, har kundanpassade logistiklösningar – ofta i form av tredjepartslogistik (3PL) – varit en del av kärnverksamheten.

– Många av våra befintliga kunder, oavsett bransch, väljer att låta oss ta hand om allt från lagerhållning och inventering till plock-och pack och distribution, både inom Sverige och internationellt. Det är ett enkelt sätt för dem att frigöra resurser, dra nytta av beprövad erfarenhet och få mer tid till att utveckla sin affär, säger Anette Yngvesson, vd och grundare av Fraktkompaniet.

Inredningskedjan Lagerhaus är ett av de företag som nyligen valt Fraktkompaniet som samarbetspartner för lagerhållning och logistik. Lagerhaus har 45 butiker i Sverige och Norge, och en växande e-handelsverksamhet.

– Tillsammans ska vi skapa en helhetslösning som bidrar till att Lagerhaus kan fortsätta expandera sin e-handel, samtidigt som butikerna får det stöd de behöver.

IT-system och annan infrastruktur för 3PL är redan på plats. Nästa steg är att utöka lagerkapaciteten vid våra anläggningar runt om i Sverige för att möta behoven från Lagerhaus och andra kunder.

Även om e-handelns snabba tillväxt i år till viss del kan tillskrivas coronapandemin, är vi övertygade om att utvecklingen också långsiktigt kommer att fortsätta i samma riktning. Det skapar nya möjligheter för de e-handelsföretag som förmår att möta marknadens krav med en effektiv affärsmodell. Och där ser vi att vårt erbjudande kan bli en viktig del.