Fraktkompaniet håller måttet
2020-04-27

Fraktkompaniet håller måttet

Som ett led i ett ständigt pågående förbättringsarbete har Fraktkompaniet nu blivit certifierade kring ISO-standarderna för kvalitetsledning (ISO 9001) och miljö (ISO 14001). Genom certifieringarna skapar man tydligare struktur och processer för de sedan tidigare högt satta målen kring kundservice och leverans inom företaget.

Att ISO-certifiera sin verksamhet möjliggör både ett mer effektivt arbetssätt och en trygghet för kunderna.

Nu är arbetet i hamn och Fraktkompaniet är, genom ackrediteringsorganet Sveriges Åkeriföretag, certifierade inom kvalitetsledning (ISO9001) och miljö (ISO 14001).

- Det känns fantastiskt kul att vi blivit godkända för de här två ISO-standarderna. Det är ett kvitto på att det goda arbete vi gör med att ge våra kunder riktigt bra leveranser verkligen fungerar, säger Anette Yngvesson, vd på Fraktkompaniet.

Vill du läsa mer om hur vi jobbar med hållbarhet? Se vårt hållbarhetsarbete här.