Fler kvinnor behövs - allt för en mer jämställd transportnäring!
2019-10-17

Fler kvinnor behövs - allt för en mer jämställd transportnäring!

På Fraktkompaniet arbetar vi ständigt för en mer jämställd transportnäring där fler kvinnor behövs. Ett problem som ofta lyfts fram i transportbranschen är mansdominansen och oförmågan att locka kvinnor. Zarah som sitter som trafikledare i Helsingborg, är en av många kompetenta kvinnor som har valt att arbeta i transportbranschen.

Hur är det som kvinna att arbeta i transportbranschen idag – en transportbransch som oftast ses som mansdominerad?

– Det är superskoj och lärorikt att jobba inom transportbranschen. Det är en tuff bransch och många tror att kvinnor inte kan lika bra som män. Men visst kan vi. Alla dagar i veckan!
Jag tror man behöver lite skinn på näsan och visa att vi kvinnor kan bryta normen här. Det är en rolig bransch och det behövs både kvinnor och män.

Vad är det som gör att man stannar eller lämnar transportbranschen?

– Jag tror tyvärr att många, speciellt kvinnor, väljer att byta bransch pga osäkerheten. Att man inte tror att man klarar det och ger upp för tidigt. Jag väljer att stanna för att jag vet att vi kvinnor behövs, jag vet att jag kan och jag har aldrig haft ont i magen av att gå till jobbet på Fraktkompaniet. Vi har så roligt och ingen dag är den andra lik. Man får ett speciellt band med kollegor, chaufförer och kunder, vilket jag tycker är helt fantastiskt.

Hur kan man rekrytera fler kvinnor?

– Att man riktar annonser mot kvinnor och aktivt försöker jobba för att få in fler. Att man helt enkelt visar hur bra kvinnor kan ha det i transportbranschen. Kvinnorna i transportbranschen är superkompetenta, avslutar Zarah!