Renare lastbilar
2019-03-21

Renare lastbilar

Dagens lastbilar renare än många tror!
På Fraktkompaniet gör vi vårt bästa för att minska miljöpåverkan från de transporter vi utför varje dag. Till exempel genom att utnyttja tillgänglig lastkapacitet så effektivt som möjligt och välja smartaste transportvägen från start till mål. Men hur är det med själva lastbilarna?

Faktum är att utsläppen av luftföroreningar som kväveoxider och partiklar från nytillverkade dieseldrivna lastbilar stegvis minskat med över 90 procent sedan början av 1990-talet. Så varje gång vi ersätter en gammal lastbil med en ny, minskar vi också påverkan på hälsa och miljö. I vår fordonsflotta ingår bara lastbilar som uppfyller EU:s emissionsbestämmelser Euro 6 eller Euro 5.

Kväveoxider är irriterande för luftvägar och slemhinnor. De ger också upphov till marknära ozon och bidrar till försurning och övergödning. Avgaspartiklar kan bland annat bidra till lung-, hjärt- och kärlsjukdomar.

EU:s emissionsbestämmelser för tunga lastbilar har minskat utsläppen av kväveoxider (NOx) och partiklar (PM) radikalt sedan mitten av 1990-talet.

NOx g/kWh PM g/kWh
Euro 1 (1993)       8,0              0,36
Euro 2 (1996)       7,0              0,15
Euro 3 (2001)       5,0              0,10
Euro 4 (2006)       3,5              0,02
Euro 5 (2009)       2,0              0,02
Euro 6 (2013)       0,4              0,01