Klimatvalet

Klimatkompensera dina transporter

Hos oss kan du klimatkompensera dina transporter – ett enkelt och billigt sätt att bidra till en mer hållbar värld. Testa vår klimatkalkylator och se vad det kostar.

calculator

Fyll i dina uppgifter och se vad det kostar att klimatkompensera din transport.

Så här funkar det

Hos oss kan du antingen klimatkompensera alla dina koldioxidutsläpp från transporter eller välja att klimatkompensera enstaka frakter i samband med bokning. Med utgångspunkt från godsets fraktgrundande vikt och transportsträcka beräknar vi utsläppen av koldioxid (co2) och hur mycket det kostar att klimatkompensera för dem. Vi kan beräkna utsläpp av co2 från lastbil och andra fordon. Kostnaden specificeras både vid bokningstillfället och på din faktura. Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

Vanliga frågor

Vad är klimatkompensation?

Klimatkompensation innebär att man finansierar åtgärder som på olika sätt bidrar till att reducera klimatpåverkande utsläpp som sker utanför den egna verksamheten, som en kompensation för de utsläpp man själv genererar. Det kan till exempel handla om trädplantering, energieffektivisering eller satsningar på förnybar energi.

Varför ska man klimatkompensera sina transporter?

Många åtgärder behövs för att bromsa klimatförändringarna. Transportsektorn är än så länge nästan helt beroende av fossila bränslen och kommer att fortsätta orsaka stora utsläpp av CO2 under många år framöver. Att klimatkompensera dina transporter är ett snabbt och enkelt sätt att begränsa de totala utsläppen, och att ta ställning för en hållbar utveckling.

Vart går pengarna?

Den summa du betalar när du klimatkompenserar med oss går oavkortat till ett projekt på Madagaskar. Det projekt vi stödjer minskar koldioxidutsläpp och motverkar avskogning genom att vårt stöd hjälper till att tillverka och distribuera effektiva spisar och klimatvänliga solspisar. Enligt WWF täcktes ungefär 90 procent av ön med skog i början på 1900-talet. Idag finns knappt 10 procent kvar. I projektet planterar man också två träd för varje sålt kokkärl. Projektet är certifierat som Gold Standard, grundat av bland annat WWF. Läs mer om projektet här.

Nyttiga länkar

zeromission.se – Experter på klimatstrategier och kompensation

goldstandard.org – Standard- och certifieringsorgan

cdm.unfccc.int – System för att hjälpa företag att klimatkompensera praktiskt

naturskyddsforeningen.se – Naturskyddsföreningens sida om klimat, energi och transporter