Hållbarhet

Tillsammans kan vi göra mer

Det går framåt i transportbranschen. Lastbilarna blir allt renare och bränsleeffektivare och genom bra transportplanering kan tillgänglig lastkapacitet utnyttjas i ett resurssnålt och klimatmässigt sätt. Men självklart finns mer att göra för att minska miljöpåverkan och skapa hållbara transporter. På NTEX Inrikes AB är vi övertygade om att vi kan nå längre med hållbara transporter om vi jobbar tillsammans.

Tillsammans med våra leverantörer

Vem som helst får inte köra för oss. Vi skriver bara kontrakt med ansvariga företag som arbetar aktivt med säkerhet och miljö. Våra leverantörskrav omfattar allt från lastbilar med låga utsläpp till val av bränsle, däck och förarutbildning i sparsam körning.

Tillsammans med dig

Med någon dags extra förhandsgranskning blir det enklare att planera din transport så att miljöbelastningen blir så liten som möjligt. Då kan vi optimera rutten och ta vara på möjligheterna till samlastning. Vill du gå steg längre hjälper vi dig att klimatkompensera dina transporter fullt ut.

När du väljer att klimatkompensera med oss ​​beräknar vi hur stor utsläpp av koldioxid din transport orsakar och sätter pris på det. Kostnaden syns direkt på din beställning. Pengarna går oavkortat till ett hållbarhetsprojekt som är certifierat enligt Gold Standard, grundat av bland annat WWF. Testa själv hur vår klimatkalkylator funkar.

Kontakta oss för att diskutera hur vi kan arbeta tillsammans för att minska vår gemensamma miljöpåverkan.

Klimatet bryr sig inte om gränser

Det projekt vi stödjer minskar koldioxidutsläpp och motverkar avskogning på Madagaskar genom att vårt stöd hjälper till att tillverka och distribuera effektiva spisar och klimatvänliga solspisar. Enligt WWF täcktes ungefär 90 procent av ön med skog i början på 1900-talet. Idag finns knappt 10 procent kvar. I projektet planterar man också två träd för varje sålt kokkärl.

Läs mer om projektet här. 

 

Klimatvalet

Klimatkompensera dina transporter – ett enkelt och billigt sätt att bidra till ett mer hållbart värld. Testa vår klimatkalkylator och se vad det kostar.

klimatvalet_3ikoner